Tải ứng dụng
Get our app via:
App download
  • google-play.png
  • app-store.png
Tìm cửa hàng Blog
Các dịch vụ của Watsons
0
MY Bag

Các Điều khoản & Điều kiện

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trên đó) sẽ cung cấp cho quý khách các điều khoản và điều kiện (Điều khoản & Điều kiện) được áp dụng khi chúng tôi cung cấp cho quý khách bất kỳ sản phẩm nào ((Các) Sản phẩm) được liệt kê trên trang điện tử www.watsons.vn của chúng tôi hoặc ứng dụng di động Việt Nam (Trang điện tử). Các Sản phẩm được liệt kê trên Trang điện tử có thể được cung cấp trực tiếp bởi Central Watson Company Limited. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi đặt mua bất kỳ Sản phẩm nào từ Trang điện tử. Quý khách hiểu rằng bằng việc đặt mua bất kỳ Sản phẩm nào của chúng tôi, quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản & Điều kiện này bao gồm mọi sửa đổi/bổ sung tùy vào từng thời điểm. Quý khách có thể in một bản sao của các Điều khoản & Điều kiện này. Vui lòng cũng xin lưu ý rằng việc sử dụng Trang điện tử này phải tuân theo các điều khoản có trong Điều khoản sử dụng trên Trang điện tử cũng như trên Thiết bị di động mà các điều khoản này được áp dụng cho dù quý khách có đặt mua bất kỳ Sản phẩm nào từ Trang điện tử hay không.

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư. Các danh mục dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý tùy thuộc vào cách thức quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách để điều chỉnh các dịch vụ trực tuyến và tại cửa hàng của chúng tôi theo nhu cầu của quý khách, để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho quý khách, giải quyết các yêu cầu của quý khách, liên hệ để giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà quý khách có thể quan tâm, để cung cấp việc rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi có giải thưởng, hoặc để thực hiện các dịch vụ quản lý hành chính có liên quan. Tất cả dữ liệu cá nhân được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Để có phiên bản đầy đủ của Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách Bảo mật.

Bằng việc mở một tài khoản thành viên của Watsons hoặc bằng việc sử dụng các dịch vụ hoặc các lợi ích khác có liên quan đến tài khoản này, quý khách cũng đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Thành viên của chúng tôi.

Thông tin về chúng tôi

Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi

Đặt hàng và giao hàng

Phí giao hàng và thời gian giao hàng

Giá sản phẩm và cách thanh toán

Hủy, trả và hoàn tiền

Trách nhiệm của chúng tôi

Thông báo

Các sự kiện ngoài kiểm soát

 Quy định chung

1. Thông tin về chúng tôi

Trang điện tử này được vận hành bởi Công ty TNHH Watsons (Việt Nam), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314911564 được Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/03/2018, có trụ sở chính tại Lô 14.01, Tầng 14, Tháp B, Tòa nhà Viettel, Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và/ hoặc các công ty thành viên của chúng tôi (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

2. Hợp đồng được thiết lập giữa quý khách và chúng tôi như thế nào?

2.1 Quý khách có thể đặt mua một Sản phẩm được rao bán trên Trang điện tử theo hướng dẫn trên màn hình sau khi nhấp vào mục mà quý khách quan tâm. Quý khách sẽ có cơ hội kiểm tra và sửa bất kỳ lỗi đầu vào nào trong đơn hàng của quý khách cho đến khi quý khách gửi đơn hàng bằng cách nhấn nút "Tiến hành Thanh toán" trên trang "Chi tiết thanh toán". Quý khách không thể thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi đối với đơn hàng của quý khách sau thời điểm này.

2.2 Sau khi đặt một đặt hàng, quý khách sẽ nhận được một thư điện tử từ chúng tôi thông báo rằng chúng tôi đã nhận được đơn hàng của quý khách và cung cấp cho quý khách một mã số đơn đặt hàng và tóm tắt đơn đặt hàng của quý khách. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là đơn đặt hàng của quý khách đã được chấp nhận. Đơn đặt hàng của quý khách tạo thành một đề nghị mua Sản phẩm đối với chúng tôi. Tất cả các đơn đặt hàng phải được chúng tôi chấp nhận và chúng tôi sẽ xác nhận việc chấp này thông qua việc gửi cho quý khách một thư điện tử xác nhận rằng Sản phẩm đã được gửi đi (Xác nhận Gửi hàng). Trong Xác nhận Gửi hàng này, chúng tôi sẽ gửi cho quý khách mã số đơn đặt hàng và tóm tắt đơn đặt hàng của quý khách bao gồm danh sách Các Sản phẩm (tên, số lượng, giá và tổng số tiền thanh toán), thời gian giao hàng dự kiến, thông tin của chúng tôi để quý khách liên hệ khi cần thiết. Hợp đồng bán Sản phẩm giữa quý khách và chúng tôi sẽ chỉ được hình thành khi chúng tôi gửi cho quý khách Xác nhận Gửi hàng cho Sản phẩm có liên quan. Nếu quý khách đặt nhiều Sản phẩm của chúng tôi mà được giao vào các thời điểm khác nhau hoặc được giao riêng từ nhà cung cấp thứ ba, thì mỗi hợp đồng được hình thành khi chúng tôi gửi Xác nhận Gửi hàng cho từng Sản phẩm.

2.3 Mỗi Hợp đồng sẽ chỉ liên quan đến những Sản phẩm mà việc gửi chúng đi đã được chúng tôi đã xác nhận trong Xác nhận Gửi hàng. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác mà có thể là một phần trong đơn đặt hàng của quý khách cho đến khi việc gửi các Sản Phẩm đó đã được xác nhận trong một Xác nhận Gửi hàng riêng biệt.

2.4 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào và giới hạn số lượng đơn đặt hàng. Chúng tôi có thể chọn không chấp nhận toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc với bất kỳ ai khác trong những trường hợp đó. Sau khi hủy toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ hoàn lại cho quý khách số tiền mà quý khách đã thanh toán cho chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng bị hủy.

2.5 Chúng tôi có thể không xử lý đơn đặt hàng của quý khách nếu:

•          Sản phẩm quý khách đặt hàng đã hết hàng hoặc ngừng sản xuất; hoặc

•          có vấn đề với việc ủy quyền của phương thức thanh toán của quý khách.

2.6 Một số Sản phẩm nhất định được cung cấp trên Trang điện tử có thể phải đáp ứng về độ tuổi hoặc các hạn chế khác do luật pháp quy định. Pháp luật không cho phép chúng tôi cung cấp các Sản Phẩm này cho những cá nhân không đáp ứng các điều kiện liên quan và, nếu quý khách chưa đủ tuổi hoặc không đáp ứng các điều kiện đó, quý khách không được cố gắng đặt mua các Sản Phẩm này. Không có nội dung nào trong điều khoản và kiều kiện này hoặc bất kỳ thông tin trao đổi nào được cung cấp cho quý khách do việc sử dụng dịch vụ này của quý khách nên được hiểu là các tư vấn về y tế, thương mại, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Luôn luôn xin ý kiến tư vấn của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chứng chỉ hành nghề khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng sức khỏe, và trước khi bắt đầu, ngừng hoặc thay đổi bất kỳ phương pháp điều trị hoặc thuốc nào.

2.7. Trang điện tử này dành cho người thành niên, nhưng có thể có những trường hợp một số khách hàng dưới mười tám (18) tuổi xem hoặc mua sản phẩm trên Trang điện tử này. Những người dưới mười tám (18) tuổi sử dụng Trang điện tử này của chúng tôi và/hoặc các dịch vụ của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể giới hạn truy cập một số tính năng hoặc các phần hoặc toàn bộ Trang điện tử đối với những người dùng đã đăng ký với chúng tôi. Để đăng ký, quý khách phải trên mười tám (18) tuổi. Bằng việc đăng ký trên Trang điện tử, sử dụng Trang điện tử và/hoặc thực hiện việc mua hàng, quý khách xác nhận và chứng nhận rằng các thông tin mà quý khách cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ngày sinh của quý khách là hoàn toàn chính xác và được cập nhật và rằng quý khách ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quý khách đồng ý cập nhật thông tin đăng ký của quý khách ngay khi có sự thay đổi. Tất cả thông tin cá nhân quý khách cung cấp sẽ được bảo mật và xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

3. Đặt hàng và Giao hàng

ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

3.1 Khi quý khách đã chọn một Sản Phẩm mà quý khách muốn đặt hàng tại địa chỉ www.watsons.vn, sau đó quý khách sẽ xem được (trên trang điện tử) các khoản phí quý khách phải trả bao gồm thuế, nếu có, và các khoản phí giao hàng được áp dụng.

3.2 Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM, Tiền Mặt Khi Nhận Hàng, điểm thành viên, ví điện tử hoặc Phiếu giảm giá điện tử.

3.2.1 Trường hợp thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM hoặc ví điện tử, quý khách phải thanh toán toàn bộ đơn đặt hàng tại thời điểm đặt hàng bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM của quý khách theo yêu cầu của chúng tôi để xử lý đơn đặt hàng của quý khách.

3.2.2 Trường hợp thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ ATM của quý khách phải được đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử trước với ngân hàng phát hành. Quý khách có thể được yêu cầu sử dụng ngân hàng điện tử bằng cách đăng nhập vào trang điện tử của ngân hàng mà thẻ ATM của quý khách được phát hành hoặc sử dụng mã QR để hoàn tất việc thanh toán.

3.2.3 Trường hợp thanh toán bằng Tiền Mặt Khi Nhận Hàng, sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ xác minh và vận chuyển đến địa chỉ giao hàng của quý khách, tiền thanh toán sẽ được thu khi nhận được hàng.

Ngoài ra, quý khách có thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào mà được chúng tôi đồng ý chấp nhận, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị ràng buộc phải cung cấp trước khi chúng tôi nhận được đầy đủ khoản tiền bù trừ. Tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thành viên phải có đủ tiền hoặc điểm thành viên để chi trả khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi bảo lưu quyền không cung cấp một số hình thức thanh toán nhất định và giới thiệu cho quý khách các hình thức thanh toán khác của chúng tôi.

 3.3 Khi quý khách gửi đơn hàng đến Trang điển tử, quý khách đồng ý rằng quý khách đặt hàng, tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện hiện hành được áp dụng vào ngày quý khách gửi đơn đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm rà soát các Điều khoản và Điều kiện mới nhất mỗi khi quý khách gửi đơn đặt hàng.

NHẬN HÀNG (TẠI CỬA HÀNG)

3.4 Các Sản phẩm đã được đặt hàng sẽ có sẵn để nhận trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng đã được phát hành. Quý khách sẽ nhận được một Tin nhắn Thông báo Nhận hàng và một mã số CTO qua thư điện tử và cổng tin nhắn địa phương để xác nhận ngày nhận hàng. Quý khách có thể tìm lại mã số CTO của quý khách trong mục Lịch sử Đặt hàng.

3.5 Nếu quý khách không thể trực tiếp nhận hàng tại cửa hàng, người đại diện được ủy quyền có thể nhận hàng thay quý khách với điều kiện quý khách đã liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để cập nhật thông tin người đại diện và người đại diện phải trên 18 tuổi. Quý khách hoặc người đại diện của quý khách có thể được yêu cầu xuất trình tài liệu chứng minh (Tin nhắn/Thư điện tử) và mã số CTO khi nhận các sản phẩm và quý khách hoặc người đại diện của quý khách sẽ xác nhận đã nhận được hàng.

3.6 Đơn đặt hàng sẽ bị hủy nếu quý khách không lấy sản phẩm trong vòng 14 ngày kể từ ngày Tin nhắn Thông báo Nhận hàng được gửi. Việc hoàn lại tiền trong các trường hợp này sẽ theo quyết định riêng của chúng tôi và sẽ được khấu trừ chi phí quản lý.

3.7 Chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ yêu cầu thay đổi cửa hàng nhận hàng sau khi xác nhận đơn hàng đã được phát hành.

3.8 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối giao Các Sản phẩm cho quý khách nếu chúng tôi có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng thanh toán của quý khách hoặc giấy tờ nhận diện không hợp lệ.

3.9 Không áp dụng phí giao hàng cho các đơn đặt hàng được nhận tại một cửa hàng đã chọn.

GIAO HÀNG TẬN NHÀ

3.10 Chúng tôi sẽ giao Các Sản phẩm cho quý khách theo phương thức giao hàng mà quý khách đã chọn khi quý khách đặt hàng.

3.11 Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gửi Các Sản Phẩm trong đơn hàng của quý khách do chúng tôi cung cấp thành nhiều gói. Việc giao hàng sẽ được thực hiện đến địa chỉ giao hàng được chỉ định trong đơn đặt hàng của quý khách. Vui lòng xem chi tiết bên dưới về nơi chúng tôi giao hàng và các hình thức giao hàng khả dụng. Chúng tôi không thể giao các mặt hàng trong cùng một đơn đặt hàng đến nhiều địa chỉ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vận chuyển thêm hoặc thêm địa chỉ của Các Sản phẩm đã đặt hàng.

3.12 Có thể có một khoản phí giao hàng sẽ được cộng thêm vào khi quý khách thanh toán đơn hàng. Vui lòng đảm bảo rằng quý khách hài lòng với phí giao hàng trước khi xác nhận đặt đặt mua Sản phẩm khi thanh toán đơn hàng.

3.13 Chúng tôi sẽ giao Các Sản hẩm đến địa chỉ giao hàng mà quý khách chỉ định và điền trên mẫu đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng của quý khách sẽ được giao đến quý khách thông qua dịch vụ của một công ty dịch vụ chuyển phát nhanh do chúng tôi chỉ định. Chúng tôi khuyến nghị rằng quý khách hoặc người đại diện được chọn có thể nhận hàng và cất giữ sản phẩm ở một nơi an toàn.

3.14 Chúng tôi mong muốn giao Các Sản Phẩm trong khung thời gian giao hàng dự kiến được nêu dưới đây, kể từ ngày Xác nhận Gửi hàng được phát hành. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng chính xác khi đặt hàng và trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, phí hoặc chi phí nào phát sinh do chậm giao hàng.

Địa điểm

Thời gian giao hàng dự kiến

Thành phố Hồ Chí Minh

1-3 ngày làm việc

Ngoài thành phố Hồ Chí Minh

3-7 ngày làm việc

3.15 Khi giao Các Sản Phẩm, quý khách phải ký nhận giao hàng. Mọi rủi ro của Các Sản Phẩm sẽ chuyển sang cho quý khách khi giao hàng.

3.16 Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể giao hàng đến một số địa điểm. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thông qua thông tin liên hệ chi tiết mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng và sắp xếp việc hủy đơn hàng hoặc giao đến một địa chỉ giao hàng khác.

3.17 Phí Giao Hàng sẽ được tính dựa trên trọng lượng của đơn hàng được nhận như sau:

Địa điểm giao hàng

Phí Giao Hàng

Với phương thức giao hàng tại nhà

Thành phố Hồ Chí Minh: 19.000 VNĐ        

Ngoài thành phố Hồ Chí Minh: 49.000 VNĐ

Miễn phí giao hàng khi quý khách mua hàng từ 249.000 đồng trở lên

Với phương thức Chọn & Nhận tại cửa hàng

Không mất phí

3.18 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối các đơn đặt hàng có tính chất thương mại. Đối với những trường hợp này, chúng tôi sẽ điều tra và có quyền hủy bỏ những đơn đặt hàng đó.

3.19 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiếu hụt mặt hàng nào đối với những khách hàng yêu cầu để hàng đã mua ngoài nhà của mình, và sau khi việc giao hàng đã được thực hiện.

3.20 Nếu quý khách tin rằng một bưu kiện đã bị giả mạo, vui lòng từ chối ký nhận Các Sản phẩm và thông báo cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Watsons.

3.21 Tất cả Các Sản phẩm phải được nhận bởi người thành niên từ 18 tuổi trở lên. Nếu bên vận chuyển nghi ngờ về độ tuổi của người nhận Các Sản phẩm, bên vận chuyển có quyền yêu cầu người nhận đó xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh độ tuổi của họ. Nếu người nhận đó dưới 18 tuổi và không người nào khác có thể nhận Các Sản phẩm, chúng tôi sẽ không giao các Sản phẩm đó.

3.22 Nếu quý khách không thể nhận hàng trong lần giao hoặc nhận hàng đầu tiên, trong vòng 72 giờ, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực giao hàng lần thứ 2 và lần thứ 3 cho quý khách.

3.23 If delivery or collection is delayed through your unreasonable refusal to accept delivery or if you do not accept delivery or collect the Products from the carrier, then we may (without affecting any other right or remedy available to us) do either or both of the following:

Nếu việc giao hàng hoặc nhận hàng bị chậm trễ do quý khách từ chối nhận giao hàng mà không có lý do chính đáng hoặc nếu quý khách không chấp nhận việc giao hoặc nhận Các Sản Phẩm từ bên vận chuyển, thì chúng tôi có thể (mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi được áp dụng) thực hiện một trong hai hoặc cả hai điều sau:

không tiếp tục cung cấp Các Sản Phẩm để giao hoặc nhận hàng và thông báo cho quý khách rằng chúng tôi đang hủy đơn hàng ngay lập tức, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hoàn lại cho quý khách hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của quý khách nếu có bất kỳ khoảng tiền nào đã được thanh toán cho chúng tôi theo đơn đặt hàng sau khi trừ đi phí quản lý hợp lý của chúng tôi (bao gồm cả việc cố gắng giao hàng và sau đó trả lại Các Sản phẩm, và bất kỳ khoản phí lưu kho như đã quy định).

3.24 Nếu quý khách yêu cầu giao hàng lại, chúng tôi có quyền tính phí cung cấp dịch vụ.

3.25 Quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay khi có bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ giao hàng.

3.26 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối giao Các Sản phẩm cho bất kỳ khách hàng nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

3.27 Phí vận chuyển không được tính vào Điểm Thành Viên

4. Rủi ro và Quyền sở Hữu

4.1 Sau khi đã được giao, quý khách sẽ chịu trách nhiệm với Các Sản Phẩm đã đặt và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mất mát, hư hỏng hoặc phá hủy sau khi Các Sản phẩm đã được giao, trừ trường hợp Các Sản Phẩm bị hư hỏng hoặc lỗi khi giao hoặc được giao không đúng.

4.2 Quyền sở hữu Các Sản phẩm sẽ được chuyển sang cho quý khách khi: giao Các Sản Phẩm; hoặc chúng tôi nhận được đầy đủ khoản thanh toán của tất cả các khoản tiền phải thanh toán liên quan đến Sản phẩm, tùy theo điều kiện nào đến sau.

5. Giá và Thanh Toán

5.1 Giá của bất kỳ Sản phẩm nào sẽ được hiển thị trên Trang điện tử theo từng thời điểm, trừ trường hợp có sai sót rõ ràng. Hình ảnh của Các Sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.

5.2 Giá tất cả Các Sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) và đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí áp dụng khác, nhưng không bao gồm chi phí giao hàng. Chi phí giao hàng sẽ được cộng vào tổng số tiền phải thanh toán khi quý khách đã chọn dịch vụ giao hàng từ các tùy chọn có sẵn.

5.3 Chúng tôi không thể hoàn thành đơn đặt hàng của quý khách cho đến khi quý khách đã thanh toán đầy đủ. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng hầu hết các thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận, bằng cách điền các thông tin chi tiết trên trang "Thanh toán". Quý khách có thể thực hiện việc thanh toán bằng cách Đổi điểm (chỉ áp dụng cho thành viên Thẻ Watsons). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ gian lận thẻ tín dụng hoặc thanh toán nào khác. Quý khách có trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí thanh toán hóa đơn.

5.4 Việc thanh toán hóa đơn bằng chuyển khoản ngân hàng phải nhận được trong vòng 2 ngày kể từ ngày đặt hàng, sử dụng đúng phiếu nộp tiền và số tham chiếu. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trong khung thời gian trên, đơn đặt hàng sẽ tự động bị hủy và quý khách sẽ được thông báo về việc này.

5.5 Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, quý khách phải thanh toán đầy đủ đơn đặt hàng tại thời điểm đặt hàng bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của quý khách theo yêu cầu của chúng tôi để xử lý đơn đặt hàng của quý khách.

Ngoài ra, quý khách có thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào mà được chúng tôi đồng ý chấp nhận, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị ràng buộc phải cung cấp trước khi chúng tôi nhận được đầy đủ khoản tiền bù trừ. Tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thành viên phải có đủ tiền hoặc điểm thành viên để chi trả khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi bảo lưu quyền không cung cấp một số hình thức thanh toán nhất định và giới thiệu cho quý khách các hình thức thanh toán khác của chúng tôi.

5.6 Để cung cấp các giao dịch thương mại trực tuyến an toàn, chúng tôi sử dụng công nghệ Internet's Secure Sockets Layer (SSL). Công nghệ này mã hóa thông tin cá nhân của quý khách, bao gồm số thẻ tín dụng, tên và địa chỉ, để các thông tin đó không bị đọc khi thông tin truyền qua Internet. Để kiểm tra thông tin Chứng chỉ SSL, quý khách có thể nhấp chuột phải và chọn "Thuộc tính" & "Chứng chỉ".

5.7 Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể đặt giới hạn tín dụng cho khách hàng cá nhân và chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn việc bán hàng bao gồm cả quyền từ chối bán hàng cho bất kỳ khách hàng nào.

5.8 Một đơn đặt hàng phải được thanh toán đầy đủ khi đặt hàng. Nếu việc thanh toán của quý khách không thể thực hiện được, đơn đặt hàng sẽ không được chấp nhận và quý khách vui lòng liên hệ với đơn vị phát hành thẻ của mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng của quý khách để tiếp tục đơn đặt hàng.

5.9 Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản thanh toán của bất kỳ đơn đặt hàng nào mà không cần thông báo trước. Quý khách có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản thanh toán trước khi đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào trên Trang điện tử.

5.10 Bất kỳ lúc nào, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi phương thức thanh toán của Các Sản Phẩm được chào bán trực tuyến bằng cách thông báo trên trang điện tử, qua thư điện tử và bất kỳ phương tiện thông tin công cộng nào khác.

5.11 Nếu bất kỳ đơn đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn đặt hàng đó không được chúng tôi chấp nhận, quý khách sẽ được hoàn lại tiền, tùy thuộc vào khoảng thời gian mà tổ chức tài chính của quý khách cần thu xếp việc hoàn trả. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí hoặc chi phí nào mà quý khách hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do tổ chức tài chính của quý khách chậm trễ trong việc xử lý khoản tiền hoàn lại nói trên.

5.12 Phiếu giảm giá điện tử (eVoucher) và Mã giảm giá điện tử (eCoupon) của Watsons có thể được đổi để mua hàng trực tuyến tại www.watsons.vn, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của eVoucher và eCoupon tương ứng. Các loại phiếu giảm giá (voucher) và mã giảm giá (coupon) khác không đổi trực tuyến được. eVoucher và eCoupon của Watsons không thể chuyển nhượng và không thể đổi hay quy đổi thành tiền mặt.

5.13 Trang điện tử cung cấp một số lượng lớn Các Sản phẩm và mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp giá của một số Sản phẩm trên Trang điện tử không hiển thị chính xác. Khi phát hiện ra bất kỳ lỗi nào như vậy, chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất có thể. Nếu giá đúng của một Sản Phẩm khác với giá được hiển thị trên Trang điện tử, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để được hướng dẫn trước khi gửi Sản Phẩm hoặc từ chối đơn đặt hàng của quý khách và thông báo cho quý khách về việc từ chối này.

5.14 Giá trên Trang điện tử có thể khác với giá niêm yết tại các cửa hàng của chúng tôi. Ví dụ, Trang điện tử có thể chào bán “Giá độc quyền trên trang điện tử” đối với Các Sản phẩm được chọn mà giá này sẽ rẻ hơn so với giá quy định tại các cửa hàng của chúng tôi.

5.15 Một đơn đặt hàng có thể áp dụng nhiều eVoucher.

5.16 Các eCoupon được áp dụng một lần cho mỗi đơn đặt hàng.

6. Chính Sách Hủy, Trả Lại và Hoàn Tiền của chúng tôi

HỦY HÀNG

6.1 Chúng tôi có thể hủy đơn đặt hàng nếu Sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do gì hoặc vì bất kỳ lý do nào khác khiến đơn đặt hàng không thể thực hiện được. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu xảy ra trường hợp đó.

6.2 Tất cả các đơn đặt hàng do chúng tôi hủy sẽ được hoàn tiền lại theo cùng cách thức mà khoản thanh toán đã được thực hiện, trừ trường hợp thanh toán bằng Tiền mặt khi giao hàng, việc hoàn lại sẽ được thực hiện theo Tài khoản ngân hàng.

6.3 Quý khách không thể hủy đơn đặt hàng sau Xác nhận Gửi hàng đã được phát hành. Nếu quý khách muốn tìm kiếm thêm thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo đường dây nóng: 1900989877 hoặc gửi email tới contactUs@watsons.vn

TRẢ HÀNG HOÀN TIỀN

6.4 Đối với Sản phẩm nhận tại cửa hàng (Click & Collect) bị phát hiện có lỗi và/hoặc hư hỏng bên trong bao bì sau khi nhận, Quý khách có thể gởi yêu cầu Dịch vụ khách hàng để trả lại trong vòng 14 ngày. Quý khách phải xuất trình biên lai mua hàng hợp lệ để hoàn trả.

6.5 Đối với giao hàng tại nhà, Quý khách có thể trả lại bất kỳ Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hỏng hoặc các mặt hàng giao không đúng về kho của Watsons. Quý khách có trách nhiệm điền vào “Đơn hoàn trả hàng” được đính kèm trong bưu kiện và chúng tôi sẽ thực hiện hoàn tiền lại trong vòng 30 ngày.

6.6 Chúng tôi sẽ kiểm tra Sản phẩm bị hoàn trả khi quý khách trả lại. Nếu các điều kiện sản phẩm được đáp ứng (như nguyên vẹn nhãn mác, tem phụ, chưa qua sử dụng …), khoản tiền hoàn lại sẽ được hoàn lại cho Quý khách theo cùng cách thức mà khoản thanh toán đã được thực hiện, trừ trường hợp thanh toán bằng Tiền mặt khi giao hàng, việc hoàn lại sẽ được thực hiện theo Tài khoản ngân hàng.

6.7 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ việc hoàn trả tiền nào cho Các Sản phẩm đã bị mở hoặc đã sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại, các khoản phí hoặc chi phí phát sinh trong trường hợp này.

6.8 Chúng tôi sẽ không cho phép hoàn tiền với các đơn đặt hàng được thanh toán bằng việc đổi điểm thành viên hoặc eVoucher.

6.9 Đối với các trường hợp trả hàng qua đường bưu điện, chỉ cần điền vào mẫu đơn hoàn trả hàng. Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền sẽ không được xử lý tại cửa hàng, chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu quy trình hoàn tiền sau khi nhận hàng tại kho của Watsons.

6.10 Các Sản phẩm trả lại được hoàn tiền sẽ được hoàn lại theo giá mà quý khách đã thanh toán tại thời điểm đặt hàng. Để tránh hiểu nhầm, khoản tiền hoàn lại sẽ không bao gồm chi phí giao hàng (nếu có).

6.11 Chúng tôi sẽ hoàn tiền theo cùng phương thức thanh toán của khách hàng.

•          Phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ | Phương thức hoàn tiền: Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ | Thời gian hoàn tiền: trong vòng 30 ngày

•          Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/ Thẻ ATM | Phương thức hoàn tiền: Tài khoản ngân hàng | Thời gian hoàn tiền: trong vòng 30 ngày

•          Phương thức thanh toán: Tiền mặt khi giao hàng | Phương thức hoàn tiền: Tài khoản ngân hàng | Thời gian hoàn tiền: trong vòng 30 ngày

•          Phương thức thanh toán: Thanh toán QR | Phương thức Hoàn tiền: Tài khoản ngân hàng | Thời gian hoàn tiền: trong vòng 30 ngày

•          Phương thức thanh toán: Ví điện tử| Phương thức Hoàn tiền: ví điện tử | Thời gian hoàn tiền: trong vòng 14 ngày

Thời gian hoàn tiền có thể thay đổi do sự sắp xếp cụ thể theo quy định của ngân hàng khách hàng.

6.12 Đối với thành viên Thẻ Watsons, trong trường hợp hoàn trả tiền, tất cả điểm thành viên được nhận khi mua Các Sản phẩm đã được hoàn tiền sẽ bị xóa khỏi tài khoản thành viên Thẻ Watson.

7. Trách nhiệm của chúng tôi

7.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không thể đảm bảo việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin chính xác, nhưng trên bao bì và vật liệu của Các Sản Phẩm có thể thể hiện nhiều thông tin hơn và/hoặc thông tin khác nhau. Luôn đọc nhãn, cảnh báo, hướng dẫn và thông tin khác được cung cấp kèm theo Các Sản phẩm trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào. Để biết thêm thông tin về Sản phẩm, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất. Nếu quý khách thấy Sản phẩm không như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của quý khách là trả lại Sản phẩm trong tình trạng chưa sử dụng (ngoại trừ Các Sản phẩm không đủ điều kiện trả lại), theo chính sách trả lại của chúng tôi. Quý khách có trách nhiệm xác định và tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp hiện hành của quốc gia (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi tối thiểu) liên quan đến việc mua, chiếm hữu và sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào.

7.2 Quý khách phải tuân theo các tư vấn của chúng tôi để giữ cho Các Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho quý khách được an toàn (bao gồm bất kỳ hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn Sản phẩm nào được cung cấp kèm theo Các Sản phẩm). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với Các Sản phẩm đã cung cấp xảy ra do việc quý khách không tuân thủ theo tư vấn này.

7.3 Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ kết quả bán hàng nào, phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào, sẽ được giới hạn bằng với giá trị đã được thanh toán cho (Các) Sản phẩm phát sinh khiếu nại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính chất đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và mang tính hệ quả, bất kỳ tổn thất nào không thể lường trước một cách hợp lý hoặc đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm mất lợi nhuận, hợp đồng, thiện chí, cơ hội và các tổn thất tương tự khác).

7.4 Điều này không bao gồm hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi đối với thương vong hoặc thương tật cá nhân do sự bất cẩn của chúng tôi, hoặc trách nhiệm của chúng tôi đối với việc trình bày sai sự thật hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được loại trừ theo quy định pháp luật.

7.5 Không có nội dung nào tại mục 7 này hoặc các mục khác trong Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của quý khách theo quy định pháp luật.

8. Thông báo

Mọi thông báo pháp lý chính thức phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi được nêu trong phần Liên hệ với Chúng tôi.

9. Các Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình do việc phát sinh các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

10. Quy định chung

10.1 Công ty TNHH Watsons (Việt Nam) là một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314911564 được Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/03/2018, có trụ sở chính tại Lô 14.01, Tầng 14, Tháp B, Tòa nhà Viettel, Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

10.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản & Điều kiện này bị tuyên bố là vô hiệu, không hợp pháp, hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là bị xóa khỏi các Điều khoản & Điều kiện này và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

10.3 Tùy từng thời điểm, chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện này mà không cần thông báo trước bằng cách thay đổi chúng trên Trang điện tử, với điều kiện là các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ giao dịch mua nào mà quý khách đã thực hiện trước khi việc thay đổi được thực hiện.

10.4 Việc chúng tôi không thực thi một quyền không dẫn đến việc từ bỏ quyền đó. Quý khách không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình theo các Điều khoản & Điều kiện này.

10.5 Quý khách và chúng tôi đồng ý rằng các Điều khoản & Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện này sẽ chỉ được giải quyết bởi tòa án Việt Nam.

11. Liên hệ với Chúng tôi

Nếu quý khách gặp vấn đề với việc đặt hàng từ Trang điện tử hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đơn đặt hàng, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi

12. Các cập nhật

Các Điều khoản & Điều kiện này được cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2024.