Zelenaya Apteka Dầu Massage Tạo Nhiệt Zelenaya Apteka 200ml, Dưỡng Ẩm, Cơ Thể

ZELENAYA APTEKA

Dầu Massage Tạo Nhiệt Zelenaya Apteka 200ml

230,000₫
Giá thành viên:

0 reviews
Các phương thức vận chuyển

Giao hàng tận nhà

Giao hàng đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước

Click & Collect tại cửa hàng Watsons

Địa chỉ: Hệ thống cửa hàng Watsons
Thông tin sản phẩm

Dầu Massage Tạo Nhiệt Zelenaya Apteka Green Pharmacy 200ml

Dâ,̀u massage có khả năng thâ,̉m thâ,́u tô,́t, khô,ng gâ,y nhờn dính, kích thích tuâ,̀n hoàn máu, tạo nhiê,̣t, nuô,i dưỡng da, khô,ng chứa châ,́t bảo quản và châ,́t tạo màu.

Thà,nh phần: Tinh dâ,̀u quê,́ và hạt tiê,u đen, tinh dâ,̀u cam, dâ,̀u hạnh nhâ,n.

Xuất xứ

Ukraine

Thành phần

tinh dầu quế và hạt tiêu đen, tinh dầu cam, dầu hạnh nhân

Điều kiện bảo quản

Xem trực tiếp trên bao bì sản phẩm


Code:201024